Atenció pedagògica individual i grupal

Per aquesta atenció utilitzo material divers i dinàmic, des de música i /o moviment fins a psicologia amb històries, roll-playings, manualitats, escrits,etc.

– Espai d’atenció i acollida de les necessitats concretes. 

– Treballar les emocions

– Reconèixer habilitats socials i relacionals

– Prevenció i detecció de conductes de risc.

– Desajustaments conductuals

– Atenció i concentració

– Orientació sociopersonal

– Control de la frustració i autoestima

– Estimulació d’habilitats i coneixements necessaris per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.

​Reforç Escolar

– Espai d’atenció i acollida de les necessitats concretes.

– Hàbits i tècniques d’estudi

– Reforç escolar (repàs en les matèries, resolució de dubtes, lectura i comprensió de textos, expressió oral i escrita)
– Suport en tasques acadèmiques, planificació i organització.
– Preparació d’exàmens

– Motivació per l’estudi, responsabilitat

Reeducació

– Espai d’atenció i acollida de les necessitats concretes.

– Expressió i comprendió de la lectoescriptura

 Treball en habilitats socials i comunicatives.

– Comunicació alternativa i augmentativa.

– Avaluar, diagnosticar, i tractament de les dificultats d’aprenentatge.

– Avaluar, diagnosticar, i tractament de trastorns específics de l’aprenentatge (lectura-escriptura: dislèxia, dificultat en expressió escrita: disortografia, dificultats d’atenció : TDAH, dificultats en el càlcul numèric: discalcúlia, o dificultats en escriptura: disgrafia.)

– Trastorn conductual.

– Trastorn de l’Espectre Autista.

– Trastorns emocionals.

– Habilitats socials.

– Reforç escolar i orientació  acadèmica.  

– Tècniques d’estudi.

– Orientacions familiars.

📞  636.446.563

📩 ireneslb@hotmail.com